Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty oraz do egzaminu maturalnego

Małe grupy, dobrze przygotowani nauczyciele.

Dobre przygotowanie do egzaminu. Na zajęciach kursanci mogą poszerzyć słownictwo, przećwiczyć nowe struktury gramatyczne w rozmowie, dostają również dodatkowe ćwiczenia ze słuchania i czytania ze zrozumieniem, zaznajamiają się z metodyką testu ósmoklasisty, dzięki czemu mają większą pewność siebie przy podejściu do egzaminu.

Oprócz zajęć istnieje możliwość wykorzystania języka w praktyce na dodatkowych zajęciach z native speaker.

Oferujemy zajęcia grupowe lub indywidualne

Comments are closed.